Anna Damm

Medial livscoach, energy worker & healer, mindfulnessinstruktör och författare


Jag tror på självutveckling och självkännedom, att hitta sin medvetenhet om vad de egna tankarna gör för synen på sig själv och sin omvärld. Vi lever ofta våra liv i gamla minnen eller i framtiden och inget av detta kan vi göra någonting åt i nutid. Vi kan inte gå tillbaka och ändra det som hänt och vi kan inte heller kontollera och styra allt som händer. Detta skapar oreda och oro i oss. Vi går också med präglingar från vår uppväxt som håller oss fångna i hur saker "skall vara". 


Men livet fungerar inte så då livet är i ständig förändring, det är vi ofta mycket rädda för, vilket också skapar oro, ångest och utmattning.

Vi försöker leva ett liv i kontroll istället för att leva i nuet där du har din inre vägledning som kan hjälpa dig att navigera. Vi lever uteslutande våra liv i våra egna huvud och tror att alla andra ser och hör livet och världen precis som vi gör.

Jag vill skapa medvetenhet och lugn för kvinnor att landa i sin egen inre vetskap. Att släppa på krav som vi tror att vi måste uppfylla för att andra skall känna sig nöjda. 

Istället vi jag visa på hur viktigt det är att du tar hand om dig själv först och att följa det som du mår bra av. För att i andra hand räcka till för din omgivning.

Du är den viktigaste personen i ditt liv och då är det viktigt att du ger dig själv det som du behöver för att skapa balans, trygghet och välmående.


Välkommen

Anna Damm

Coaching-specialiteter

  • Personlig Utveckling
  • Självkännedom
  • Självmedkänsla
  • Skapa ett balanserat liv